Q&A fra infoskrivelse

Q&A fra infoskrivelse

0 Af admin

1. Nyt varmesystem
Q1: Hvordan bliver varmeforsynings stigstrengene ført ind i lejligheden og frem til
radiatorerne?
Q2: Hvad er tidsperspektiv for udskiftning af varmesystem. Tager det en dag i en lejlighed
eller en uge?
Q3: Der kommer ikke radiator op i køkken og badeværelse, kan man tilkøbe det?
A1: Forsyningsstrengene bliver ført langs ydervæggene og kommer op gennem gulvet. Spring
i facaden optages med knæk over gulvet. Hver opgang får den bedste individuelle løsning.
A2: Det tager 3-4 uger per halve opgang, hvor der bliver udført vand, varme og reparationer.
Det er ikke i de fulde 3-4 uger at folk er uden vand, det vil kun være lejlighedsvis i den periode
arbejdet står på. Når det nye varmesystem er helt færdigt vil håndværkerne komme igen og
nedtage det gamle. På den måde vil der ikke være perioder uden varme.
A3: Det vil være muligt at tilkøbe ekstra radiatorer til de rum som ikke er inkluderet i
entreprisen for egen regning skulle dette ønskes. Det er dog under forbehold for, at det
praktisk kan lade sig gøre med rørføring etc. Dette vil blive vurderet for de enkelte lejligheder
når den detaljerede projektering bliver lavet for de enkelte opgange.
2. Foring af faldstammer
Q: Kan i beskrive hvad det sådan rent praktisk består af? Skal foring foregå fra den enkelte
lejlighed hvor faldstammen skal tilgås? På mit badeværelse er faldstammen inde i væggen.
Hvis den skal udskiftes/fores, er det så mig som ejer der selv skal stå for?
A: Toilettet bliver taget af og de originale faldstammer bliver renset. Derefter bliver der støbt
nye faldstammer inde i de originale installationer. Derfor er det ikke nødvendigt at komme til
de originale installationer der er inde i væggene.
3. Genopretning af væg og rørkasser efter udskiftning af vandrør
Q: Skal vi selv stå for det?
A: Hvis rørkasser, nedhængte lofter etc skal fjernes for at tilgå rørene er det også ejerens eget
ansvar at genoprette det for egen regning, skulle dette ønskes.
4. Egenbetaling
Q: Kan vi få konkrete priser på hvad i regner med den enkelte ejer skal af med af regninger,
det ville være godt med nogle eksempler. Fx hvis vandrette rør skal udskiftes koster det XX
kroner.
A1: Egenbetaling i forbindelse med nedtagning og genopretning af rørkasser etc. vil
entreprenøren komme med et tilbud ved gennemgang af de enkelte lejligheder,som man kan
benytte sig af eller selv udføre arbejdet. Det er ikke muligt at give konkrete eksempler på
priser, da alle vores lejligheder er så forskellige og lejligheder uden skjulte rør vil fx ikke have
nogen ekstra udgifter.
A2: Hvis forslaget bliver accepteret er det med i det samlede budget og der vil ikke være
nogen ekstra regning i forbindelse med etablering af vandrette rør. Hvis ikke forslaget bliver
accepteret så kommer der en regning på 7-10.000 kr. per lejlighed for at udskifte de vandrette
rør.

5. Efter isolering af kælderlofte
Q1: Hvad er rationalet for at fjerne efterisolering af kælderloftene. Hvad ville det koste at
inkludere dette, og kan dette ikke gøres uden at den månedlige overstiger hvad der først blev
stillet i udsigt (hvor denne isolering var en del af projektet).
Q2: Vi håber, at efterisoleringen af kælder loftene forsat vil være en del af planen, nu vi
alligevel er i gang med en total renovering og dette har effekt på varmen i stueetagerne.
A: Det har på intet tidspunkt været en del af projektet at hele kælderloftet skulle efterisoleres.
Vi medgiver at formuleringen i de tidligere beskrivelser kunne give anledning til
misforståelser, men den budgetpost der var afsat ville kun kunne dække ca. 15% af
kælderlofterne.
Ydermere, i den oprindelige tilstandsrapport, som gav anledning til denne renovering, var det
ikke specificeret, hvilke rum der havde behov for efterisolering og ved gennemgang kunne vi
ikke identificere hvilke rum der var i dårligere stand end de andre. Dette lagde grund for at vi
fjernede posten til fordel for andre arbejder.
En fuld efterisolering af kælderloftet koster 600-720.000 Kr, og det er der ikke plads til i
nuværende budget og bestyrelsen har ikke valgt at prioritere dette. I forbindelse med dette
projekt har vi inspiceret rigtig mange lejligheder. Det vurderes ikke at der er mere fodkoldt i
stuelejlighederne end i de andre og derfor er det ikke sikkert at en total efterisolering af
kælderloft vil give ekstra inde komfort for stuelejlighederne. Det er bestyrelsens antagelse at
fodkolde lejligheder primært skyldes etageadskillelsen og ikke opstigning fra kælderen.