24 Juni Generalforsamling 2020

24 Juni Generalforsamling 2020

0 Af admin

På baggrund af regeringens retningslinjer om forsamlinger i forbindelse med Coronavirus, har bestyrelsen besluttet at udskyde den ordinære generalforsamling der oprindeligt var planlagt til den 30. april 2020.

Den ordinære generalforsamling vil blive afholdt den 24. juni. Formatet vil vi vente med at melde ud indtil det står klart hvordan retningslinjerne er på det pågældende tidspunkt. Officiel indkaldelse følger snarest.

I henhold til vores vedtægter skal den ordinære generalforsamling være afholdt inden udgangen af maj, men dette er en ekstra ordinær situation der gør at vi er nødsaget til at udskyde og vil derved ikke bevirke gyldighed af generalforsamlingen.