Informationsmøde om renovering

Ved generalforsamlingen i maj 2018 blev der stemt ja til et vedligeholdelsesprojekt af vores ejendom til en værdi af 15 mio. Kr. Da vi af praktiske årsager har været nødsaget til at ændre i prioriteringen af arbejdsopgaverne i det vedtagne forslag, skal alle ejerne godkende det nye forslag på den kommende generalforsamling der afholdes den 13. maj 2019 (indkaldelse følger). Endvidere er bestyrelsen blevet gjort bekendt med at en initiativgruppe uden om bestyrelsen har arbejdet videre med forslaget om at frasælge loftrum for at finansiere en større gennemgribende renovering og dette forslag vil også komme til afstemning på generalforsamlingen.
Derfor har bestyrelsen besluttet at indkalde til et informationsmøde, hvor såvel bestyrelsens vedligeholdelsesprojekt som initiativgruppens renoveringsprojekt vil blive gennemgået og drøftet. Med baggrund i ejernes ønsker der bliver fremsat på mødet, vil bestyrelsen udarbejde dagsorden til den kommende generalforsamling.

Til ejerne i Ejerforeningen Brohuset

Bilag 1 – vedligeholdelsesplan

Bilag 2 – info fra initativ gruppen

Skriv et svar